Käyttöehdot

1. Käyttöehtojen laajuus ja voimassaolo

1.1 Käyttöehdot ovat voimassa kaikkien henkilöiden ja wellbeing factory oy:n kesken koskien oikeussuhteita, jotka ovat seurausta tuotteiden ostamisesta wellbeing factory oy:n kautta.

1.2 Näiden sääntöjen lisäksi edellä mainittuja oikeussuhteita säätelee Suomen lainsäädäntö.

1.3 wellbeing factory oy voi muuttaa ja täydentää näitä ehtoja ja hinnastoa. Ehtojen ja hinnaston muutokset ja lisäykset astuvat voimaan sillä hetkellä, kun ne julkaistaan Internet-sivuilla shop.hucosport.com, www.wellbeingfactory.fi, www.haluanvoidahyvin.fi tai www.hyvinvointinavigaattori.fi.

1.4 Mikäli lähetit tilauksen ennen käyttöehtojen tai hinnaston muutosten voimaanastumista, sovelletaan Sinun ja wellbeing factory oy:n keskinäisiin oikeussuhteisiin tilauksesi lähettämisen aikana voimassa olleita sääntöjä paitsi siinä tapauksessa, että laissa tai näissä säännöissä toisin säädetään.

2. Hinta

2.1 Kaikkiin hintoihin sisältyy arvonlisävero 24 %.

3. Ostoskori ja tilauksen laatiminen

3.1 Ennen tilauksen varmistamista, tuotteet lisätään ostoskoriin. Ostoskori luodaan heti, kun klikkaat linkkiä ”Lisää ostoskoriin”.

3.2 ”Ostoskori”-sivulla voit muuttaa ostettavien tuotteiden määrää tai poistaa niitä ostoskorista.

3.3 Vahvistaaksesi tilauksen klikka Ostoskori-sivulla olevaa kohtaa ”Siirry kassalle”. Syötä tarvittavat tiedot ja klikkaa kohtaa ”Tilaa”, jonka jälkeen sinut ohjataan Paypal-sivulle, jossa voit suorittaa maksun. Tämän jälkeen näyttöön ilmestyy tilauksesi vahvistus.

3.4 Tuotteiden kauppasopimus solmitaan siinä vaiheessa, kun tilaus on kokonaisuudessaan maksettu.

4. Tuotteiden maksaminen

4.1 Tilauksen jälkeen saat meiltä tilausvahvistuksen sähköpostilla.

5. Tuotteiden toimitus ja luovutus

5.1 Sopimuksen voimaanastumisen jälkeen tuotteet toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Katso tarvittaessa roskaposti tms. sellainen kansio sähköpostiohjelmassasi.

6. Tilauksen peruuttaminen ja tuotteen palautus

6.1 Sinulla on oikeus peruuttaa tilauksesi sen vahvistamisen jälkeen ennen kuin tuote on toimitettu. Peruutus tapahtuu lähettämällä peruutusilmoitus wellbeing factory oy:n sähköpostiosoitteeseen info@hucosport.com.

7. Vastuu ja ylivoimainen este

7.1 wellbeing factory oy on vastuussa Sinulle ja Sinä wellbeing factory oy:lle jommankumman toiselle osapuolelle aiheuttamasta vahingosta tai näiden ehtojen rikkomisesta Suomen lainsäädännössä mainituissa tapauksissa ja määrässä.

7.2 wellbeing factory oy ei vastaa aiheutuneesta vahingosta tai tuotteen toimituksen viivästymisestä, mikäli vahinko tai toimituksen viivästyminen johtuvat seikoista, joihin wellbeing factory oy ei ole voinut vaikuttaa tai tapahtumista, joita wellbeing factory oy ei ole voinut ennakolta aavistaa (ylivoimainen este).

7.3. wellbeing factory oy ei vastaa hyvinvointikartoitusten oikeellisuudesta, koska raportit perustuvat vastaajan itsearviointiin. wellbeing factory oy pyrkii aina tekemään mahdollisimman oikean raportin ja siihen liittyvät suositukset.

8. Muut ehdot

8.1 Kaikki wellbeing factory oy:n sivuilla vierailemisen ja ostojen suorittamisen aikana saamat asiakkaan henkilötiedot ovat luottamuksellisia. wellbeing factory oy ei paljasta saamiaan tietoja kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta. Asiakas voi myös halutessaan vaatia tietojensa poistamista wellbeing factory oy:n tiedostosta. Suojatut tietoyhteydet takaavat tilauksen suorittajan henkilötietojen ja muiden asiakkaan tietojen turvallisuuden.

8.2 Tapauksissa, joista näissä ehdoissa ei ole mainintaa, noudatetaan Suomen voimassaolevaa lainsäädäntöä.

8.3 Sinun ja wellbeing factory oy:n kesken syntyneet tuotteiden tilaamiseen ja ostamiseen liittyvät riita-asiat ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Ellei sopimukseen päästä, on Sinulla oikeus kääntyä Kuluttajansuojaviraston tai Helsingin raastuvanoikeuden puoleen. Riita-asian ratkaisussa sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Jotta voimme kehittää sivujamme, kerrotko meille lyhyesti, kuka olet?